• English
  • Polski
Stowarzyszenie TOP 500 Innovators

Stowarzyszenie Top 500 Innovators zostało powołane z inicjatywy Absolwentów Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science - Management – Commercialization.

Stowarzyszenie zostało powołane w celu stworzenia interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przedstawicieli centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, m.in. w Stanford University czy University of California, Berkeley. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych.

Stowarzyszenie TOP 500 Innovators prowadzi swoją działalność od 5 kwietnia 2013, kiedy zostało formalnie zarejestrowane w KRS pod numerem 0000457078.